Zapytanie o cenę - Podziały Nieruchomości

Prosimy wypełnić dane które pozwolą Nam wycenić usługę.:

Procedura uzyskania postanownienia o możliwości podziału:

  1. W Urzędzie Miejskim lub Gminy należy złożyć mapę informacyjną z wrysowanym wstępnym projektem podziału + wypis z rejestru gruntów.
  2. Po uzyskaniu postanowienia z Urzędu Miejskiego lub Urzędu Gminy geodeta zgłąsza robotę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej (około 7 dni) i po uzyskaniu materiałów przystępuje związanych z podziałem.
  3. W wyniku tych prac geodeta sporządza projekt podziału, który musi zatwierdzić włąściwy Urząd Miejski lub Gminy.
  4. Gdy decyzja stanie się prawomocna (14 dni od momentu przyjęcia zawiadomienia) geodeta przystępuje do stabilizacji granic po zawiadomieniu zainteresowanych stron.
  5. Następnie sporządza dokumentację do celków prawnych (wykaz zmiangrunytowcych).